Khách hàng

VINATA INTERNATIONAL CO., LTD

Địa điểm

YEN PHONG INDUSTRIAL PARK, BAC NINH PROVINCE, VIET NAM

Diện tích

Giá trị hợp đồng

Thời gian

Năm 2023

Phạm vi công việc

Liên hệ với chúng tôi!

Vui lòng liên hệ qua số điện thoại hoặc email của chúng tôi.

(+84) 243 787 0930

Giờ làm việc: 08h00 - 17h00 (Trừ chủ nhật & ngày lễ)

info@thangtien.vn

www.thangtien.vn