Khách hàng

VINATA INTERNATIONAL CO., LTD

Địa điểm

YEN PHONG INDUSTRIAL PARK, BAC NINH PROVINCE, VIET NAM

Diện tích

Giá trị hợp đồng

Thời gian

Năm 0

Phạm vi công việc

Xem thêm dự án khác

Liên hệ với chúng tôi!

Vui lòng liên hệ qua số điện thoại hoặc email của chúng tôi.

(+84) 243 787 0930

Giờ làm việc: 08h00 - 17h00 (Trừ chủ nhật & ngày lễ)

info@thangtien.vn

www.thangtien.vn