Khách hàng

Địa điểm

Long Đức, Đồng Nai

Diện tích

26.000 m2

Giá trị hợp đồng

5 triệu USD

Thời gian

Năm 2024

Phạm vi công việc

Lắp đặt hệ thống cơ điện

Xem thêm dự án khác

Liên hệ với chúng tôi!

Vui lòng liên hệ qua số điện thoại hoặc email của chúng tôi.

(+84) 243 787 0930

Giờ làm việc: 08h00 - 17h00 (Trừ chủ nhật & ngày lễ)

info@thangtien.vn

www.thangtien.vn