Tin tức

Thăng Tiến: Vinh dự được trao Chứng nhận quốc tế về hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp do BSI đánh giá và công nhận

21/03/2019

Ngay từ đầu năm đầu hoạt động và phát triển, Thăng tiến đã luôn đảm bảo và nâng cao sự an toàn, sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động trong quá trình làm việc tạo một một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho cán bộ công nhân viên và đảm bảo các hoạt động thi công không gây ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh và giảm thiểu nguy cơ tai nạn và thể hiện sự chủ động của mình trong việc quản lý rủi ro.

 

Để đạt được mục tiêu trên Công ty TNHH Vật tư Kỹ thuật Thăng Tiến luôn tuân theo những nguyên tắc sau:

- Tin tưởng rằng tất cả các tai nạn, bệnh nghề nghiệp đều có thể ngăn chặn được.

- Đảm bảo An toàn, sức khỏe nghề nghiệp cho nhân viên và bảo vệ môi trường là mối quan tâm hàng đầu trong hoạt động kinh doanh của công ty.

- Đảm bảo tất cả các thành viên nhận thức tốt trách nhiệm của mình trong công tác Sức Khỏe, An Toàn và Môi Trường cũng như hiểu rõ về tầm quan trọng của mình trong công tác Sức Khỏe, An Toàn và Môi Trường của công ty.

 

Lãnh đạo cam kết:

- Cung cấp đầy đủ nguồn lực và tài chính để thực hiện chính sách này;

- Tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc Tế hiện hành.

- Liên tục cải tiến và nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý Sức Khỏe – An Toàn – Môi Trường tại công ty.

- Quản lý và kiểm soát chặt chẽ các nguồn chất thải, không làm ảnh hưởng tới môi trường và hệ sinh thái;

- Chuẩn bị chu đáo, toàn diện về con người và thiết bị cho tất cả các trường hợp ứng cứu khẩn cấp trên tất cả các dự án.

Chứng nhận OHSAS 18001:2007 - Công ty TNHH Vật tư Kỹ thuật Thăng Tiến được nhận năm 2016 khẳng định việc thực hiện tự nguyện một hệ thống đảm bảo sự giám sát đầy đủ về an toàn và sức khỏe của người lao động trong tổ chức, ngoài việc tuân thủ các tiêu chuẩn bắt buộc.

 

 

Không ngưng phát triển và tuân thủ, cập nhập các tiêu chuẩn về Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề Nghiệp để phù hợp với xu hướng phát triển cùng với sự thay đổi về pháp lý trong nước và quốc tế.  Vừa qua Công ty TNHH Vật tư Kỹ thuật Thăng Tiến tiếp tục được BSI công nhận và cấp chứng chỉ Tiêu chuẩn quốc tế mới ISO 45001:2018.

Việc được cấp chứng nhận ISO 45001:2018 cho thấy sự quan tâm và năng lực quản lý của BLĐ công ty đồng thời minh chứng CBCNV của Thăng Tiến có tác phong tốt, xây dựng được môi trường làm việc khoa học, bài bản, bắt kịp xu thế của thời đại và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Thăng Tiến trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh.