Tin tức

BẢN TIN AN TOÀN VỀ DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT

09-08-2017

Hưởng ứng phong trào toàn dân dập dịch và phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết phòng HSE xin gửi đến toàn thể CBNV công ty "BẢNG THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ SỐT XUẤT HUYẾT" để mọi người có thể chủ động tự đề phòng cho bản thân và gia đình mình.

 Đề nghị các dự án thông tin rộng rãi cho CBCNV dự án được biết và đề phòng đồng thời cán bộ HSE các dự án chủ động lên chương trình dọn dẹp vệ sinh công trường và nhà ở KTX.