Chứng nhận giải thưởng

Chứng nhận quản lý

Chứng nhận OHS

Chứng nhận hoạt động xây dựng hạng I

Chứng nhận hoạt động xây dựng hạng II

Giấy phép kinh doanh PCCC 1

Giấy phép kinh doanh PCCC 2

Bằng khen của bộ tài chính

Bằng khen của UBND TP.Hà Nội

Chứng nhận Đối tác Kinh doanh của hãng Rockwell Automation

Chứng nhận - Nhà sản xuất thiết bị của Schneider Electric Việt Nam