Tin tức

CÔNG TY TNHH HITACHI ENERGY VIỆT NAM, CHI NHÁNH BẮC NINH

Chi thiết dự án

Dự án:
CÔNG TY TNHH HITACHI ENERGY VIỆT NAM, CHI NHÁNH BẮC NINH

Khách hàng:
CÔNG TY TNHH HITACHI ENERGY VIỆT NAM

Địa điểm:
Số 1 Đường TS-23; KCN Tiên Sơn, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Tổng diện tích:
18.000 M2

Tổng giá trị:
163,000,000,000 VNĐ