Tin tức

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC GOERTEK VINA

Chi thiết dự án

Dự án:
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC GOERTEK VINA

Khách hàng:
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC GOERTEK VINA

Địa điểm:
Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An

Tổng diện tích:
23.736 m2

Tổng giá trị:
111.090.000.000 VNĐ