Dự án

TỔ HỢP SẢN XUẤT Ô TÔ VINFAST

Chi thiết dự án

Dự án:
TỔ HỢP SẢN XUẤT Ô TÔ VINFAST

Khách hàng:

Địa điểm:

Tổng diện tích:

Tổng giá trị: