Dự án

NHÀ MÁY TBIV LONG ĐỨC

Chi thiết dự án

Dự án:
NHÀ MÁY TBIV LONG ĐỨC

Khách hàng:
CÔNG TY QUẢN LÝ XÂY DỰNG NHẬT BẢN

Địa điểm:
KCN Long Đức - Long Thành - Đồng Nai

Tổng diện tích:

Tổng giá trị:
478.000