Dự án

NHÀ MÁY TAMADA

Chi thiết dự án

Dự án:
NHÀ MÁY TAMADA

Khách hàng:
CÔNG TY TNHH ZENITAKA VIỆT NAM

Địa điểm:
KCN Đình Vũ - Hải Phòng

Tổng diện tích:

Tổng giá trị:
747.000 USD