Dự án

NHÀ MÁY SINDOH VIỆT NAM

Chi thiết dự án

Dự án:
NHÀ MÁY SINDOH VIỆT NAM

Khách hàng:
CÔNG TY CP XÂY DỰNG 105

Địa điểm:
KCN Khai Quang - Vĩnh Phúc

Tổng diện tích:

Tổng giá trị:
356.000 USD