Dự án

NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẤM THẠCH CAO GYPROC

Chi thiết dự án

Dự án:
NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẤM THẠCH CAO GYPROC

Khách hàng:
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG SAINT GOBAIN

Địa điểm:
xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng

Tổng diện tích:
6.6Ha

Tổng giá trị:
2.000.000 USD