Dự án

NHÀ MÁY MỚI SAINT-GOBAIN

Chi thiết dự án

Dự án:
NHÀ MÁY MỚI SAINT-GOBAIN

Khách hàng:
Saint-Gobain Construction Products North Vietnam Ltd

Địa điểm:
Xã Tam Hưng,Huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

Tổng diện tích:

Tổng giá trị: