Dự án

NHÀ MÁY HANACANS VIỆT NAM

Chi thiết dự án

Dự án:
NHÀ MÁY HANACANS VIỆT NAM

Khách hàng:
CÔNG TY TNHH NAKANO VIỆT NAM

Địa điểm:
KCN Hanaka - Bắc Ninh

Tổng diện tích:

Tổng giá trị:
449.000 USD