Dự án

NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ ANAM VIỆT NAM

Chi thiết dự án

Dự án:
NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ ANAM VIỆT NAM

Khách hàng:
CÔNG TY CP XD 105

Địa điểm:
KCN Đồng Văn II - Hà Nam

Tổng diện tích:

Tổng giá trị:
414.000 USD