Dự án

NHÀ MÁY DÂY CÁP ĐIỆN Ô TÔ SUMIDEN VIỆT NAM SỐ 3

Chi thiết dự án

Dự án:
NHÀ MÁY DÂY CÁP ĐIỆN Ô TÔ SUMIDEN VIỆT NAM SỐ 3

Khách hàng:

Địa điểm:

Tổng diện tích:

Tổng giá trị: