Dự án

Nhà máy Crystal-Optech Hưng Yên

Chi thiết dự án

Dự án:
Nhà máy Crystal-Optech Hưng Yên

Khách hàng:
Công ty TNHH Crystal-Optech Việt Nam

Địa điểm:
Khu công nghiệp Thăng Long II, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

Tổng diện tích:
3242 m2

Tổng giá trị:
40,750,000,000 VND