Dự án

NHÀ MÁY CHRYSANTHEMUM VIỆT NAM

Chi thiết dự án

Dự án:
NHÀ MÁY CHRYSANTHEMUM VIỆT NAM

Khách hàng:
CÔNG TY TNHH TSUCHIYA VIỆT NAM

Địa điểm:
KCN Ascendas - Bình Dương

Tổng diện tích:

Tổng giá trị:
1.070.000 USD