Dự án

NHÀ MÁY BƠM EBARA VIỆT NAM

Chi thiết dự án

Dự án:
NHÀ MÁY BƠM EBARA VIỆT NAM

Khách hàng:
CÔNG TY CP QUẢN LÝ XÂY DỰNG NHẬT BẢN

Địa điểm:
KCN Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương

Tổng diện tích:

Tổng giá trị:
1.731.000 USD