Dự án

NHÀ MÁY AKEBONO BRAKE ASTRA VIET NAM

Chi thiết dự án

Dự án:
NHÀ MÁY AKEBONO BRAKE ASTRA VIET NAM

Khách hàng:
CÔNG TY TNHH FUJITA VIỆT NAM

Địa điểm:
KCN Thăng Long - Yên Mỹ - Hưng Yên

Tổng diện tích:

Tổng giá trị:
335.000 USD