Dự án

Dự án nhà máy mới Hòa Mạc

Chi thiết dự án

Dự án:
Dự án nhà máy mới Hòa Mạc

Khách hàng:
GUYOMARCH VIET NAM CO.,LTD

Địa điểm:
KCN Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam

Tổng diện tích:
15,060 m2

Tổng giá trị:
36,767,195,300 VNĐ