Dự án

DỰ ÁN NHÀ MÁY FOXCONN

Chi thiết dự án

Dự án:
DỰ ÁN NHÀ MÁY FOXCONN

Khách hàng:
TẬP ĐOÀN KHOA HỌC KỸ THUẬT HỒNG HẢI

Địa điểm:
KCN Quế Võ - Bắc Ninh

Tổng diện tích:

Tổng giá trị:
6,960,000 USD