Dự án

BATI Logistic Hà Nội

Chi thiết dự án

Dự án:
BATI Logistic Hà Nội

Khách hàng:
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BATI HÀ NỘI

Địa điểm:
Đường 7, KCN VSIP Bắc Ninh

Tổng diện tích:
5.2 ha

Tổng giá trị:
1.900.000 USD