Tin tức

UNIBEN JOINT STOCK COMPANY

Chi thiết dự án

Dự án:
UNIBEN JOINT STOCK COMPANY

Khách hàng:
OWNER

Địa điểm:
Pho Noi IP- Hung Yen

Tổng diện tích:
60.000 m2

Tổng giá trị:
4.000.000 USD