Tin tức

OJITEX BAC NINH NEW FACTORY

Chi thiết dự án

Dự án:
OJITEX BAC NINH NEW FACTORY

Khách hàng:
KONOIKE CONSTRUCTION CO., LTD

Địa điểm:
Vsip IP - Bac Ninh

Tổng diện tích:
38.000 m2

Tổng giá trị:
2.000.000 USD