Tổng quan

Số liệu Thống kê

2002

Thành lập

1500

Nhân sự

200

Dự án

120

Khách hàng

50 Triệu USD/Năm

Doanh thu

Lĩnh vực đầu tư

Châm Ngôn

TRUNG THỰC VÀ TẬN TÂM - HỢP TÁC THÀNH CÔNG

"Thăng Tiến luôn mang đến cho khách hàng các công trình có chất lượng cao và đổi mới"