Tin tức

BATI Logistic Hà Nội

Chi thiết dự án

Dự án:
BATI Logistic Hà Nội

Khách hàng:
0

Địa điểm:
KCN VSIP Bắc Ninh

Tổng diện tích:
0

Tổng giá trị:
43,872,642,044 VNĐ