Dự án

NHÀ MÁY YUSEN LOGISTICS VIỆT NAM

Chi thiết dự án

Dự án:
NHÀ MÁY YUSEN LOGISTICS VIỆT NAM

Khách hàng:
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LIÊN DOANH VINACONEX - TAISEI (VINATA)

Địa điểm:
KCN Đình Vũ - Hải Phòng

Tổng diện tích:
100.000 m2

Tổng giá trị:
1.832.000 USD