Dự án

NHÀ MÁY UNIBEN

Chi thiết dự án

Dự án:
NHÀ MÁY UNIBEN

Khách hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN UNIBEN

Địa điểm:
KCN Phố Nối A - Hưng Yên

Tổng diện tích:
60.000 m2

Tổng giá trị:
4.000.000 USD