Dự án

NHÀ MÁY PIAGGIO

Chi thiết dự án

Dự án:
NHÀ MÁY PIAGGIO

Khách hàng:
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4

Địa điểm:
KCN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Tổng diện tích:
45.000 m2

Tổng giá trị:
2.100.000 USD