Dự án

NHÀ MÁY MỚI KYOCERA VIỆT NAM

Chi thiết dự án

Dự án:
NHÀ MÁY MỚI KYOCERA VIỆT NAM

Khách hàng:
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LIÊN DOANH VINACONEX - TAISEI (VINATA)

Địa điểm:
KCN Thăng Long II - Yên Mỹ - Hưng Yên

Tổng diện tích:
82.000 m2

Tổng giá trị:
1.950.000 USD