Dự án

NHÀ MÁY MICROSOFT MOBILE VIỆT NAM (2 GIAI ĐOẠN)

Chi thiết dự án

Dự án:
NHÀ MÁY MICROSOFT MOBILE VIỆT NAM (2 GIAI ĐOẠN)

Khách hàng:
CÔNG TY TNHH MICROSOFT MOBILE VIỆT NAM

Địa điểm:
KCN VSIP - Bắc Ninh

Tổng diện tích:
171.000 m2

Tổng giá trị:
4.500.000 USD