Dự án

NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ MEIKO VIỆT NAM (7 GIAI ĐOẠN)

Chi thiết dự án

Dự án:
NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ MEIKO VIỆT NAM (7 GIAI ĐOẠN)

Khách hàng:
CÔNG TY ĐIỆN TỬ MEIKO VIỆT NAM

Địa điểm:
KCN Phùng Xá - Thạch Thất - Hà Nội

Tổng diện tích:
120.000 m2

Tổng giá trị:
23.000.000 USD