Dự án

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN DEVYT

Chi thiết dự án

Dự án:
VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN DEVYT

Khách hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN DEVYT

Địa điểm:
55 Trương Công Giai, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tổng diện tích:

Tổng giá trị: