Dự án

NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT VÀ NƯỚC HOA QUẢ NÚI TIÊN

Chi thiết dự án

Dự án:
NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT VÀ NƯỚC HOA QUẢ NÚI TIÊN

Khách hàng:
Công ty TNHH MEADA Việt Nam

Địa điểm:
Nghĩa Đàn - Nghệ An

Tổng diện tích:
11,75 ha

Tổng giá trị: