Dự án

SKY CITY TOWER

Chi thiết dự án

Dự án:
SKY CITY TOWER

Khách hàng:
SCHNEIDER ELECTRIC VIET NAM

Địa điểm:
88 Lang Ha - Ha Noi

Tổng diện tích:

Tổng giá trị:
650.000 USD