Dự án

NGHE AN PETRO TOWER

Chi thiết dự án

Dự án:
NGHE AN PETRO TOWER

Khách hàng:
SCHNEIDER ELECTRIC VIET NAM

Địa điểm:
Vinh City - Nghe An Province

Tổng diện tích:

Tổng giá trị:
630.000 USD