Dự án

CONSTREXIM HOLDING BUILDING

Chi thiết dự án

Dự án:
CONSTREXIM HOLDING BUILDING

Khách hàng:
OWNER

Địa điểm:
39 Nguyen Dinh Chieu - Hai Ba Trung District - Ha Noi City

Tổng diện tích:

Tổng giá trị:
1.200.000 USD